Menu

نمایش مصوبات به کاربران

مصوبات هیات مدیره

شنبه 11 دی 1395
تعداد بازدید: 524
تعداد نظرات: 0

مصوبات هیئت مدیره مورخ 17 مهر ماه 95

  • با کلیات اعضای کمیته های کنترلی دفاتر نمایندگی سازمان م.افقت و مقرر گردید قبل از ابلاغ احکام به اعضای کمیته حضور آنان در شهر محل دفتر نمایندگی بررسی گردد.
  • در خصوص پرونده های ثبت شده در سازمان که مالک چه فیش پرداخت نموده باشد چه پرداخت نکرده باشد و در سیستم جدید سهمیه و ظرفیت کافی ندارند ثبت نشود و از خدمات سایر مهندسان همان رشته استفاده شود.
  • در خصوص ضریب پنجاه درصد مهندسان که شغل تمام وقت ندارند در حال حاضر با توجه به رکود کاری اعمال نمی شود و مخالفت شد.
  • در خصوص مهندسان مجری که از سهمیه مهندسان استفاده نموده اند مقرر شد پس از تایید رئیس سازمان برای کارهای گذشته جزء تعداد کار همزمان محسوب نشود.
  • با کلیات بازدید از نمایشگاه BIGS دبی موافقت شد و مقرر شد جهت معرفی اعضایی که قصد بازدید از نمایشگاه را دارند مبلغ شود سه میلیون ریال وام و معرفی به بانک و مبلغ و پنج میلیون ریال کمک بلاعوض به اعضا پرداخت شود.
    • با درخواست کمیته رفاه مبنی بر برگزاری کلاس های موسیقی و خوش نویسی و غیره و همچنین انعقاد قرارداد با بنیاد شهید جهت رشته های فوتسال- بسکتبال-پینک پنگ- و بدنسازی و استخر آقایان و بانوان قرارداد منعقد گردد و در خصوص تیراندازی نیز مقرر گردید فراخوان برای اعضا انجام  توده تمامی  موارد فوق پس از تائید ریاست سازمان قابل انجام می باشد.