Menu

نمایش مصوبات به کاربران

مصوبات هیات مدیره

شنبه 11 دی 1395
تعداد بازدید: 499
تعداد نظرات: 0

مصوبات هیئت مدیره مورخ 4 مهرماه 95

  • در خصوص ساختمانهایی که در گذشته ثبت سیستم شده ولی مالک اقدام به پرداخت حق الزحمه مهندسان در موعد مقرر ننموده اند طبق تعرفه جاری از مالک اخذ و در سیستم به تاریخ روز ثبت شود و از آنجایی که در گذشته مالیات کارکرد پرداخت شده است به دارایی درآمد این قبیل کارها نیاز به اعلام مجدد نمی باشد.
  • حد نصاب آئین نامه معاملاتی شورای مرکزی قرائت گردید و مطابق مصوبه قبلی هیات مدیره می باشد.
  • مقرر شد مالیات بر ارزش افزوده 5% سهم سازمان در سنوات گذشته از سال (پاییز 90) تا زمستان 92 موافقت و پرداخت شود.