Menu

نمایش مصوبات به کاربران

مصوبات هیات مدیره

شنبه 11 دی 1395
تعداد بازدید: 529
تعداد نظرات: 0

مصوبات هیئت مدیره مورخ 3 مهرماه 95

  • در ابتدای جلسه ریاست سازمان همایش پایش سرمایه های اجتماعی مهندسان گزارش را ارائه و مقرر شد رایزنی با اساتید برجسته کشور توسط آقای مهندس شایان و دکتر قصری انجام و جهت اخذ تصمیم نهایی به هیات مدیره ارائه شود.
  • با کلیات همایش پایش سرمایه های اجتماعی مهندسان موافقت شد ومقرر شد هر کدام از اعضای هیات مدیره در صورت تمایل می توانند در خصوص همایش همکاری نمایند.
  • مقرر شد طی حداکثر دو هفته آینده چشم انداز برگذاری همایش پایش سرمایه های اجتماعی توسط آقای مهندس شایان و دکتر قصری به هیات مدیره ارائه شود.
  • در خصوص نامه شرکت سوله گستر کویر شرق مقرر شد با رعایت تشریفات هیات کارشناسان رسمی و یا کارشناسان مرضی الطرفین نسبت به برآورد ریالی قرارداد و کمیسیون تحویل پروژه و خاتمه قرارداد پیمانکار اقدام شود و ادامه  تکمیل پروژه به صورت امانی و با صلاحدید رئیس سازمان انجام شود بازه و مهلت زمانی حداکثر ده روز می باشد.
  • مقرر شد جهت تکمیل ساختمان دفتر نمایندگی چابهار به صورت امانی انجام و با انتخاب رئیس سازمان یک نفر به عنوان مدیر پروژه سونی و تلاش در جهت افتتاح دفتر نمایندگی و مهمانسرای چابهار تا پایان سال 95 انجام شود.
  • مقرر شد جهت ثبت مشخصات ملک و پرینت فیش مالی بازه زمانی حداکثر پانزده روز جهت پرداخت در فیش درج شود و چنانچه مالک ظرف پانزده روز پرداخت ننماید فیش به تاریخ روز صادر و تعهد زمانی مهندسی نیز به همان تاریخ پرداخت فیش ها بروزرسانی شود.
  • درخصوص تعیین تکلیف مهندسان ناظری که ادامه نظارت را به هر دلیل قبول ننمایند و ادامه کار به ناظر جدید محول شود مقرر شد در ابتدا به کمیته بررسی فنی مراجعه و نظر کمیته جهت بررسی و تصمیم به هیات مدیره ارائه شود.
  • مقرر شد دفاتر نمایندگی زهک و راسک تعطیل و با کارمندهای این دفاتر تسویه حساب گردد و خدمات مهندسی توسط دفاتر معین زابل و ایرانشهر انجام پذیرد و طی نامه ای موارد به معاونت محترم امور هماهنگی عمرانی اطلاع رسانی شود.