شماره: 10519
1399/06/29
اطلاعیه اعطای وام قرض الحسنه به اعضای دارای پروانه اشتغال بکار

همکار گرامی با سلام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان قصد دارد که جمعا مبلغ هفت میلیارد ریال از اعتبارات سازمان به هفتاد نفر (هر نفر ده میلیون تومان) از اعضای دارای پروانه اشتغال که متقاضی وام قرض الحسنه از بانک رسالت هستند وتاکنون از این تسهیلات استفاده ننموده اند، وام با قید قرعه اعطا نماید. متقاضیان درخواست کتبی خود را تا تاریخ 7-7-1399 به ایمیل زیر ارسال نمایند: Zahedannezam@gmail.com

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان

حق انتشار محفوظ است ©