شماره: 10495
1399/04/18
آموزش ثبت درخواست نظارت گاز
آموزش ثبت درخواست نظارت گاز

آموزش ثبت درخواست نظارت گاز در سامانه سازمان به آدرس gas.zahedannezam.ir  را در فایل پیوست ملاحظه نمایید. 

 

 

حق انتشار محفوظ است ©