05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
پدافند غیر عامل
اعضای کمیته پدافند غیر عامل :
 
نام و نام خانوادگی سمت
کریم بخش ترشابی  
محمدصادق معین فر  
الهام میرغفاری  
بهروز ثقفی  
کیوان خاشی  
سعید رحمتی 
 عزیز راستی  
 محمد رضا لکزایی  نماینده هیات مدیره