05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57zahedannezam@gmail.com
خبرها

ارجاع نظارت

گزارش عملکرد تیم تهیه نرم‌افزار یکپارچه سازمان
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان در راستای ارتقای نظم و کیفیت خدمات مهندسی ارائه شده به کارفرمایان و ایجاد توازن و تناسب بیشتر در ارجاع پروژه‌های نظارتی به مهندسان ...
دوشنبه، 15 شهریور 1395 - 12:43
با توجه به صراحت قانون درخصوص تعیین ناظر توسط سازمان نظام مهندسی و نظر به تأکید وزارت محترم راه و شهرسازی درخصوص تحقق این موضوع ، از سال 1391 سیستم ارجاع نظارت نیز در استان مستقر گردید .
ﺳﻪشنبه، 27 خرداد 1393 - 00:00
در ادامه پی گیری های مربوط به سیستم ارجاع نظارت جلسه فوق العاده هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان در تاریخ شنبه 93/02/27 تشکیل گردید .
یکشنبه، 28 اردیبهشت 1393 - 00:00