Menu

خبرها


هیات اجرایی انتخابات

چهارشنبه 11 مهر 1397
طلاعیه شماره ۱۰ هیات اجرایی انتخابات به استناد ماده ۶۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تعداد اعضای اصلی هیات‌مدیره، براساس تعداد اعضای سازمان ۹ نفر می‌باشد، با عنایت به عدم وجود داوطلب در برخی رشته‌ها هر یک از اعضای محترم سازمان، مجاز به رای دادن به حداکثر ۶ نفر شامل ۳ نفر در رشته عمران و یک نفر در هر یک از رشته‌های معماری، مکانیک و برق می‌باشند. ...
شنبه 24 شهریور 1397
فهرست نهایی کاندیداهای عضویت در هشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان کاندیداهای رشته مهندسی عمران   کاندیداهای رشته مهندسی معماری   ک...