شماره: 7257
1398/03/08
اطلاعیه دوره آموزشی تکمیل اظهارنامه مالیاتی

قابل توجه اعضای محترم دارای پروانه اشتغال به کار
 
📆نظر به اینکه مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 97 حداکثر تا پایان خرداد ماه 1398 می باشد و با توجه به تغییرات اعمال شده در خصوص نحوه انعکاس درآمد و هزینه در اظهارنامه و همچنین امکان بهره مندی کلیه مهندسان از مزایای تبصره ماده 100 قانون مالیاتی مستقیم که جایگزین اظهارنامه مالیاتی می گردد، به منظور آشنایی همکاران با قوانین و مقررات مالیاتی مربوطه و چگونگی تکمیل فرم تبصره ماده 100 و اظهارنامه مالیاتی، دوره توجیهی و آموزشی در تاریخ های زیر برگزار خواهد شد.
❌   جلسه اول: روز شنبه 18/03/1398  از ساعت 16:30 لغایت 19:30 در سالن اجتماعات اداره کل راه و شهرسازی
- ❌  جلسه دوم: روز یکشنبه 19/03/98 از ساعت 16:30 لغایت 19:30 در سالن اجتماعات اداره کل راه و شهرسازی
حق انتشار محفوظ است ©