Menu

کنترل محاسبات سازه

کنترل محاسبات سازه

اعضای کمیته کنترل محاسبات سازه :

نام و نام خانوادگی سمت
آقاي مهندس هادی قائم دوست رئیس
آقاي مهندس امیر تاره مهر نائب رئیس
آقاي مهندس رضا سرحدی نیا دبیر
آقاي مهندس علی پور اربابی عضو
آقاي مهندس هادی بینقی عضو
آقاي مهندس محمد شیرزائی نماینده هیأت مدیره
آقای مهندس حبیب الرحمن جمشیدزهی نماینده هیأت مدیره
آقای مهندس امین خواجه علی رابط