Menu

نقشه برداری

نقشه برداری

اعضای کمیسیون تخصصی نقشه برداری :

نام و نام خانوادگی سمت
آقای مهندس ناصر یار محمدی رئيس
آقای مهندس جلال جمالزهی نائب رئیس
خانم مهندس سمانه سرگزی دبیر
آقای مهندس محمد حسین رضایی عضو
خانم مهندس مینا علی صوفی عضو
آقای محمد حسین حسین زاده
رابط