Menu

کنترل محاسبات سازه

کنترل محاسبات سازه

اعضای کمیته کنترل محاسبات سازه :

نام و نام خانوادگی سمت
آقای مهندس هادی قائم دوست رئیس
آقای مهندس امیر تاره مهر نائب رئیس
آقای مهندس رضا سرحدی نیا دبیر
آقای مهندس علی پور اربابی عضو
آقای مهندس هادی بینقی عضو
آقای مهندس غلامرضا چتر آذر عضو
آقای مهندس محمد شیرزائی عضو و نماینده هیأت مدیره
آقای مهندس حبیب الرحمن جمشیدزهی عضو و نماینده هیأت مدیره
آقای مهندس امین خواجه علی رابط