Menu

کنترل محاسبات تاسیسات مکانیکی

کنترل محاسبات تاسیسات مکانیکی

اعضای کمیته کنترل محاسبات تاسیسات مکانیکی :

نام و نام خانوادگی سمت
آقاي مهندس غلامحسین رضایی نسب رئیس
آقاي مهندس حسین افقهی نائب رئیس
خانم مهندس طاهره میر دبیر
آقای مهندس سعید حمیدی طبس عضو
آقاي مهندس احمد خمر   
عضو و نماینده هیأت مدیره

 آقای سعدی نرماشیری عضو
آقای مهندس امین خواجه علی رابط